Linus

National Key Result Areas (NKRA's) KPM menyasarkan:

  • Menjelang 2012, semua murid berkeupayaan menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi (kecuali yang berkeperluan khas) selepas tiga tahun persekolahan .
  • Di bawah pengawasan dan pengurusan Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan.
  • Diselaraskan  oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum.
  • Usaha penambahbaikan kepada program sedia ada di sekolah rendah (KIA2M & PROTIM)
  • Merupakan usaha bersepadu menguasai menangani masalah penguasaan kemahiran asas literasi dan asas numerasi untuk murid Tahun 1, 2 dan 3.
  • Dinamakan Program Linus Tahap 1.

Apa itu Linus?  • LINUS adalah singkatan untuk Saringan Literasi dan Numerasi
  • LINUS merupakan satu program pemulihan yang direka untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan kemahiran numerasi di akhir 3 tahun pendidikan sekolah rendah.
  • LINUS disasarkan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kesukaran dalam 3M iaitu Membaca, Menulis dan Mengira